Languages
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Кариера

Ние добиваме безценния и вече наложил се на европейския пазар Армира гнайс® от собствена кариера в Източните Родопи, на 10 км от Ивайловград.  

Екипът ни от 14 надеждни и динамични професионалисти умело съчетава традиции и иновации, като вече 15 години сме успешни посланици на България, защото сме наясно с дългосрочните дивиденти, които Родината ни може да реализира от добра реклама.